Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ungdomssko-aspect-ratio-16-9

Kaktus

Kristus og aktiviteter for unge på Skauen

Kaktus er en aktivitetsgruppe for 5.-7.klassinger. Det er samlinger hver onsdag mellom kl.17.30 og 19.30 på Skauen kr. skole eller et annet sted som vi reiser til. Det er et variert program med for eksempel baking, aktiviteter i gymsalen, konkurranser, tur, hobbyaktiviteter, brettspill, kino i kirkestua, overnatting osv. Hver samling inneholder også en andakt, aktiviteten er gratis. Velkommen!

Foto: L. A.