Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Om Telemark menighet

Foto: Hans Petter Nomme

Hvem er vi?

Telemark menighet er en evangelisk-luthersk frikirke i Grenland

Vi møtes i vår nye kirke i Skauenvegen i Skien. Fram til og med 2016 var vi to menigheter, Porsgrunn og Skien, som nå har slått seg sammen. Telemark menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn.

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn

Misjonsbefalingen er vår visjon. Vi er kalt til å forkynne budskapet fra Ordet, slik at de som lever i troen kan bli bevart og at mennesker som ikke tror kan komme til omvendelse og tro.

Matteus 28. 18-20:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Foto: Odd Gjerpe

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

Det forpliktende trosgrunnlag for Telemark menighet og DELK for øvrig er Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelser (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske) samt den Augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) og Luthers lille katekisme. Mer om dette kan du lese på DELKs hjemmesider.