Nonstop-aspect-ratio-16-9

Velkommen til Skauen kristelige barnehage

Utrustet for livet og framtiden

En barnehage med kristen formålsparagraf

Barnehagen er samlokalisert med Skauen kirke og Skauen kristelige skole på Bratsberg i Skien

Barnehagen skal søke å utvikle og gi næring til barnas gudsliv.

Barna skal bli kjent med Jesus som frelser og venn.