Nonstop1-scaled-aspect-ratio-16-9
Nonstop-scaled-aspect-ratio-9-16

Søk barnehageplass

Søknad om plass i barnehagen

Barnehagen har felles opptak med Skien kommune. Fristen for å søke plass i hovedopptaket er 1. mars.

Ønskes overflytting mellom barnehager i Skien, er fristen 20. februar. Nye søkere og søkere som ønsker overføring må søke via samordnet opptak. Det foretas også fortløpende opptak i løpet av året hvis det er ledige plasser.

Søknad om barnehageplass gjøres via Skien kommune sine nettsider. Les mer om hvordan Skien kommunes praksis rundt barnehageopptaket her.

Vi har for tiden ingen ledige plasser.

 

Vi tilbyr kun 100% plasser.

Vi følger kommunens satser på pris for barnehageplass.