Nonstop1-scaled-aspect-ratio-16-9
Nonstop-scaled-aspect-ratio-9-16

Søk barnehageplass

Søknad om plass i barnehagen

Barnehagen har felles opptak med Skien kommune. Fristen for å søke plass i hovedopptaket er 1. mars.

Ønskes overflytting mellom barnehager i Skien, er fristen 20. februar. Nye søkere og søkere som ønsker overføring må søke via samordnet opptak. Det foretas også fortløpende opptak i løpet av året hvis det er ledige plasser.

Søknad om barnehageplass gjøres via Skien kommune sine nettsider. Les mer om hvordan Skien kommunes praksis rundt barnehageopptaket her.

På 0-3års avdeling har vi 7 ledige plasser fra august 2023.

På 3-6års avdeling har vi 1 ledig plass fra august 2023.

 

Vi tilbyr kun 100% plasser.

Vi følger kommunens satser på pris for barnehageplass.