Våre ansatte

I barnehagen er vi ti ansatte. Marita Fahre-Skau er barnehagestyrer.

Larven (1-4 år)

Hvem Stilling Prosent
Jessica Gomes Pedagogisk leder 80 %
Turid Aase Semb Barnehagelærer 60 %
Solbjørg Minnesjord Barne- og ungdomsarbeider 60 %
Angela Mivumbi Barne- og ungdomsarbeider 80 %
Joanna Miszta Assistent 20 %

Marihøna (3-6 år)

Hvem Stilling Prosent
Siri Eik Sundberg Pedagogisk leder 100 %
Ruth Minnesjord Barnehagelærer 60 %
Henriette Bjørntvedt Assistent 70 %
Betelihem Adhanom Barne- og ungdomsarbeider 70 %