Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Menighet-aspect-ratio-16-9
Menighet-aspect-ratio-9-16

Menighet

77% av kristne tar imot Jesus før de er 21 år!

«Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Ordspr 22,6.

Når hjem og menighet spiller på lag kan det potensielt bli en kraftfull kombinasjon.

Det krever både at foreldre engasjerer seg frivillig i menigheten og det krever at menigheten er villig til å sette av tid og ressurser på barn og familier.

George Barna’s undersøkelser viser at de tretten første årene av ens liv er avgjørende for resten av livet – også hva gjelder tro.

Hans undersøkelser sier at nesten halvparten av alle som tar imot Jesus som sin Herre og Frelser gjør det før de er 13 år (43%). 64% gjør valget før de er 18 år og 77% før de er 21 år.

Dersom man spør den prosentandelen som har tatt imot Jesus etter 21 års alderen svarer mange at det de opplevde av kristen tro i barneårene var av vesentlig betydning – enten man gikk på en søndagsskole, var med på en kristen barneklubb, hadde en bestefar/bestemor som var kristen og så videre (Waldemar. Gnistrende barnearbeid. S. 28).

Konklusjonen er at det mest effektive vi kan gjøre for å utbre Guds rike som menighet er å satse på foreldre, barn, tweens og ungdom!

En nøkkel for å få til et godt barne- og familiearbeid i menigheten er samarbeidet mellom hjem og kirke. Om det er mange eller få «menighetsbarn» for øyeblikket – hvordan kan dere sammen få til å skape et åndelig miljø rundt barna i menigheten? Ingenting er umulig for Gud! Selv ikke å starte en søndagsskole nærmest fra «scratch». Han vil mer enn oss at en ny generasjon barn og unge skal få møte Jesus og bli disippelgjort til et liv i etterfølgelse.

Drømmen er å kunne gi barna en helhetlig og sammenhengende trosopplæring fra dåpsdagen og frem til studietiden – slik at de på det tidspunktet er grunnfestet og frimodige i å gi troen videre der hvor de er.

Hvordan er situasjonen i din menighet? Har dere barn og unge i menigheten? Eventuelt barnebarn det er mulig å lage et miljø rundt? Det er mange småbarnsforeldre i dag som ønsker seg et miljø der de kan komme i kontakt med dem i besteforeldre-generasjonen som har kapasitet til å være reserve-besteforeldre. Her er det store muligheter til å bety en enorm forskjell!

Kanskje er det allerede flere barn og unge i din lokalmenighet. Veldig bra! Men er det f.eks. et eget arbeid for tweens (med grundig og tilpasset bibelundervisning)? Er det søndagsskole? Er det ressurser til å starte en LEGO-klubb, hobby-klubb eller lignende? Eller trenger dere å legge ned en aktivitet der det ikke lenger er grunnlag for å drive uten å slite ut enkeltpersoner? Er det i stedet mulig å samle kreftene om ett kvalitetstilbud?

Uansett situasjon har Jesus lovet oss sitt nærvær mens vi utfører misjonsoppdraget vårt.

Dersom aldersgruppen 0-13 år virkelig er så viktige år for formingen av troen burde dette være hovedfokuset for alle menighetene våre!

Alle-sammen gudstjenester/søndagsmøter

 • Gudstjeneste: Bruk DELKs liturgi for familiegudstjeneste. Velg alle sanger og innslag ( utenom fast liturgi) på barnas premisser. Kjappe overganger mellom leddene. Gjerne bruk video-snutt relatert til dagens bibeltekst og/eller en musikkvideo som preludium. Drama-innslag er ofte en suksess, men krever en del forberedelse. Talen rettes mot 4. klasse (ca. 9-10 år) som målgruppe (da får som regel de fleste aldersgrupper noe ut av talen. (Viggo Klausen. Alle sammen. S 28).
 • Søndagsmøte: her er det stor frihet til å legge til rette for møter på de unges premisser! Legg opp noen av møtene i semesteret som alle-sammen møter eller ungdomsmøter.

Mulige tilbud/aktiviteter:

 • Babysang
 • Knøttegym (lek i gymsal og samlingsstund)
 • Søndagsskole (kan også arrangeres ukedager)
 • Dåpsopplæringskurs
 • Familiekor
 • Middag og aktivitet tilpasset ønsket målgruppe
 • Aktivitetsgrupper
  • LEGO-klubb
  • Hobbyklubb
  • ++
 • Tweens-grupper (veldig viktig alder!)
 • Åpen dag i menigheten med hoppeslott, ansiktsmaling o.l.
 • Juleverksted

Kun fantasien setter grenser!

Litteratur:

 • Hver tid teller – når kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge, Linda Andernach Johannesen.
 • Alle sammen – en håndbok i generasjonsgudstjenester, Viggo Klausen.
 • Disippelpuls i hjemmet – et verktøy for foreldre med barn i alderen 3-12 år, Håvard Kjøllesdal.
 • Gnistrende barnearbeid – 10 sjekkpunkter for et levende og bærekraftig barnearbeid, Jarle Waldemar.
 • Tro i hjemmet- en verktøykasse for deg med barn fra 0-12 år, Jarle Waldemar.
 • En tro som varer, Jarle & Karina Waldemar.
 • 196 ideer for barnearbeid, Jarle & Karina Waldemar.
 • 197 ideer for barnearbeid, Jarle & Karina Waldemar.
 • Her kommer vi – ingen aldersgrense i Guds rike, Anne Inghild Johnsen Maldal.
 • Etterlysning: Åndelige foreldre, Torbjørg Oline Nyli.

Noen aktuelle nettsteder:

Podcast:

 • Her kommer det snart linker til nyttige podcaster. Følg med!

Under møtet/gudstjenesten:

«Når du en 4. klassing, har du nådd alle.»