Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter

I menigheten er det mye som skjer, både for de minste, de litt større og de voksne.

Søndag kl. 11 er det møte eller gudstjeneste. Det er egen søndagsskole for barna når det ikke er familiegudstjeneste, familiemøter eller skolens ferier og regelmessig er det kirkekaffe etterpå for noe å bite i og en kopp kaffe.

I løpet av uka skjer det noe for både store og små.

Mer info om de ulike aktivitetene finner du under her

Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag kl. 11 samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna.

Første søndag i hver måned er det normalt familiegudstjeneste eller familiemøte.

De aller fleste gudstjenestene forrettes av vår egen prest Peter Johansen. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på mange av gudstjenestene.

På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Vi har søndagsskole når det ikke er familiegudstjeneste, familiemøter eller skolens ferier. Noen ganger deltar klasser fra skolen i møter eller gudstjenester. Regelmessig har vi kirkekaffe, som er en sosial samling over en kopp kaffe og noe å bite i. Dette danner en hyggelig avslutning.

Ønsker du forbønn eller du har et forbønnstema?

Ta kontakt med Anne Karine Døvik.

 

Hver onsdag (når det ikke er andre aktiviteter) er det bønnesamling i kirkerommet fra kl 20-20.45.

Bønnesamlingene er for alle.

Kontaktpersoner er Karine og Svein Minnesjord

Første mandag i måneden – stort sett – er det strikkekafé i Granlystuene kl. 19.00.

Vi møtes til strikking og prat, misjonsinfo og loddtrekning samt både noe å spise og å drikke.

Du er velkommen både med og uten håndarbeidet. Om du har lyst, ta med deg en premie (tannkrem, håndkrem, en sjokolade, noe hjemmelaget eller noe annet smart eller morsomt), gjerne innpakket, som vi lodder ut.

Les mer

Vi besøker/ringer folk på sykehjem eller hjemme etter behov eller ønske. Tar gjerne imot besøksønsker!

Ønsker du noen å prate med om dette eller hint, er både diakonen vår, Rina (92657641) og presten vår, Peter (95962654) tilgjengelig for samtale.

Ca en gang pr mnd. har vi temakvelder «Vi over 60» i Granlystuene. Her hygger vi oss med pizza, kaker og kaffe, og ulike tema taes opp. vi kan nevne foredrag om trekkfugler, hjernen, en studietur til Zanzibar og om Israel.

En gang før sommeren har vi fellestur med Eik-kirken. Det er en dags – busstur.

Kontakt Diakon Rina eller leder i diakonigruppa Grete Liland for ønsker eller tips

Vi over 60 er som navnet sier mest for denne aldersgruppen.

 

Ca en gang i måneden har vi temamøter med bevertning.

 

En gang i året arrangerer vi eller Eik-kirken en felles busstur.

 

Kontaktperson er enten Grete Liland eller diakon Rina.

Hva: enkel kveldsgudstjeneste med liturgisk preg inspirert av tidebønn, med veksellesning mellom prest og menighet. Det feires også nattverd i denne gudstjenesten.

Hvem: alle aldre

Når/hvor: Granly kirke, første onsdag i måneden kl 20.00

Kontaktperson: Presten

Vi møtes hver torsdag på Misjonshuset i Svend Foyns gate 19. Øver fra kl 17.30-18.30.

For alle barn i alderen 5-12 år som liker å synge, danse og leke!

Vi har alltid en andakt (kort bibelfortelling) med servering av frukt.

 

Kontaktperson: Maria Aarsland: 907 99 019

Soul Kids finner på Facebook ved å trykke her

Håper å se deg!

 

Går du i 5, 6 eller 7.klasse og er litt «midt i mellom» barn og ungdom? På Fredagsklubben digger vi nettopp at du vil komme.

Granly menighet og Misjonshuset samarbeider om Fredagsklubben. Det er for deg mellom 5. og 7. klasse.  Vi starter normalt kl. 18 og holder på til kl. 20.

Fredagsklubben har også en Facebook side som du finner ved å klikke her eller ved å søke opp «Fredagsklubben Tønsberg». Lederne i fredagsklubben synes det er veldig kjekt at folk melder seg på arrangementene i spond-appen. Koden finnes på facebooksiden eller ved å kontakte lederne, Ingunn Børge Bredvei eller Rina Husby (92657641)

Kom da vell!

Familiefredag er et tilbud for barnefamilier i Tønsbergområdet. Spesielt rettet mot barn fra 4.klasse og nedover. Aktiviteten foregår på Granly kirke/skole alt etter antall og aktiviteter.

Ca 4 ganger i halvåret på fredagsettermiddag.

Inneholder middag, lek/aktiviteter og andakt.

Ansvarlige er Morten og Helene Heum, Kjell Andre og Ester Bettum.

Ta kontakt på 416 13 176 (Helene) eller 997 12 468 (Ester)

NB:høsten 2022 blir det mest sannsynlig ingen Familiefredag på Granly

Deluks: ungdomskveld med møte, tale, sang og musikk. Salg av mat og drikke, sosialt og aktiviteter.

Hvem: 8. klasse og oppover

Når/hvor: Vanligvis Granly kirke/Granlystuene, annenhver lørdag 19:30-23.

Kontaktperson: Johannes Carlos Anderson

Granly menighet, Eik kirke og Misjonshuset har sammen startet ungdomskor.

Søndag fra  17.30-20.00 øves det i Granly kirke