Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kontaktinformasjon

Ta kontakt ved å ringe eller send gjerne en epost.

Menighetens e-post adresse er: granly.menighet@delk.no

 

Klippeveien 1, Lofts-Eik, 3122 Tønsberg

E-post granly.menighet@delk.no

Postadresse Postboks 70, 3109 Lofts-Eik

  • Berit Ringsevjen Ludvigsen, leder, e-post eller tlf. 408 74 356
  • Petter Berg, nestleder, e-post eller tlf.
  • Merete Heggestad, e-post eller tlf. 958 62 787
  • Trygve Mørken, e-post eller tlf. 982 33 204
  • Svein Minnesjord, e-post eller tlf. 957 28 082
  • Kjetil Gilje, e-post eller tlf. 404 14 293

  Prest Peter Johansen, e-post eller tlf. 959 62 654

•  Diakon Rina Bjørntvedt Husby, e-post eller tlf. 926 57 641

•  Eldste Arvid Ludvigsen, e-post eller tlf. 907 577 67

•  Eldste Kjetil Gilje, e-post eller tlf. 404 14 293

•  Eldste Tore Slettvik, e-post eller tlf. 906 51 958

•  Kasserer / regnskapsfører Lisbeth Horn Semb, e-post eller tlf. 930 52 837

•  Søndagsskolen – Rina Bjørntvedt Husby, e-post eller tlf. 926 57 641

•  Fredagsklubben – Rina Bjørntvedt Husby, e-post eller tlf. 926 57 641

•  Forbønnstjenesten – Anne Karine Døvik, e-post eller tlf. 900 89 590

• Bønnesamlinger – Karine og Svein Minnesjord, e-post eller tlf. 957 28 082

•  Sang og musikk – Berit Ringsevjen Ludvigsen, e-post eller tlf. 408 74 356 og
Anders Rønningen, e-post eller tlf. 942 42 226

•  Vaktmester / kirketjener og lyd – Kjell Lofstad, e-post eller tlf. 917 38 815

•  Bevertningskomité – Anne Fevang, e-post eller tlf. 473 93 141

•  Kirkeverter – Venke Gjelstad, e-post eller tlf. 464 67 042

•  Kirkeskyss – Rina Bjørntvedt Husby, e-post eller tlf. 926 57 641

•  Diakoni – Grete Liland, e-post eller tlf. 454 54 923 og diakon Rina B. Husby,
e-post eller tlf. 926 57 641

•  Misjonsutvalg – Beate Vollsnes Ekenes, e-post eller tlf. 991 02 135

•  Valgkomité – Thor Henrik Fon, e-post eller tlf. 916 21 684

•  Skolestyret – Egil Husby (leder), e-post eller tlf. 484 08 968