Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Visjon og verdier

I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Vårt håp, vår frelse og frihet, vår identitet, verdighet og glede har vi I JESUS.

Vi er fellesskapt til å høre sammen i en menighet hvor vi i tro og liv er til FOR HVERANDRE.

Vi vil bære troen på Jesus og livet i Guds nåde videre UT I VERDEN så alle mennesker kan lære å kjenne Jesus og tro på ham.