Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lederskap og ansatte

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et styre (MS) med seks valgte medlemmer. Menighetens stab består av en prest, en diakon, en menighetssekretær og en ungdomsarbeider.

De som har det åndelige og praktiske ansvaret for menigheten, er Eldsterådet (ER). Det består av menighetens prest og tre eldste som er valgt av menighetens medlemmer.

I Granly menighet har vi prest ansatt i 80 % stilling, en diakon i 30 % stilling, en menighetssekretær i 30 % stilling og en ungdomsarbeider i 30 % stilling.

Ungdomsarbeideren har ulike oppgaver knyttet til menighetens arbeid blant ungdom. Menighetssekretæren har ulike administrative oppgaver.

Presten og diakonen har kontor i tilknytning til Granly kirke og er tilgjengelig for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk.

For de som av ulike grunner ikke kan komme til kirken, kan presten komme og meddele nattverden i hjemmet eller på institusjon.

Se kontaktinformasjon med epost og telefonnummer til ledelse og medarbeidere i Granly menighet.

Organisering

Granly menighets øverste organ er menighetsmøtet. Det ordinære menighetsmøtet avholdes en gang i året. Her vedtas årsmelding og budsjett, det velges personer til menighetsstyret og ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Det arrangeres også sporadisk menighetsmøter utenom det faste årlige. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem i menigheten.

Menighetsstyret er organisasjonens styre med ansvar for det praktiske og økonomiske. Eldsterådet har det åndelige ansvaret for menigheten.

 

DELK er organisert som et «bispedømme» med en tilsynsmann som øverste åndelige leder.

Generalforsamlingen er kirkesamfunnets øverste organ som samles hvert tredje år. DELK har et hovedstyre som avgjør praktiske og økonomiske anliggender for kirkesamfunnet. Lærerådet består av ti personer, prester og eldste, som har læreansvaret i kirkesamfunnet. Samarbeidsrådet er et rådgivende organ med representanter fra alle menighetene. Se delk.no for mer informasjon.

53117894_10161531600475319_5400343323661565952_n-aspect-ratio-35-40

Peter Johansen

Prest
959 62 654
Rina-B.-Husby-aspect-ratio-35-40

Rina Bjørntvedt Husby

Diakon
926 57 641