Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

kirken-utvendig-aspect-ratio-16-9
kirken-utvendig-aspect-ratio-9-16

Om Granly menighet

Granly menighet er en del av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. DELK er Norges eldste lutherske frikirke.

Vi er en menighet for Tønsberg og omegn og har siden 1911 holdt til på Granly på Eik i Tønsberg.

Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider.

 

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et styre (MS) med seks valgte medlemmer. Menighetens stab består av en prest, en diakon, en menighetssekretær og en ungdomsarbeider.

De som har det åndelige og praktiske ansvaret for menigheten, er Eldsterådet (ER). Det består av menighetens prest og tre eldste som er valgt av menighetens medlemmer.

I Granly menighet har vi prest ansatt i 80 % stilling, en diakon i 30 % stilling, en menighetssekretær i 30 % stilling og en ungdomsarbeider i 30 % stilling.

Ungdomsarbeideren har ulike oppgaver knyttet til menighetens arbeid blant ungdom. Menighetssekretæren har ulike administrative oppgaver.

Presten og diakonen har kontor i tilknytning til Granly kirke og er tilgjengelig for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk.

For de som av ulike grunner ikke kan komme til kirken, kan presten komme og meddele nattverden i hjemmet eller på institusjon.

Kontaktinfo finner du her.