Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

kalender-1-aspect-ratio-16-9
kalender-1-aspect-ratio-9-16

Leie av lokaler

Menighetens lokaler kan leies av personer tilknyttet Granly menighet og ansatte på Granly skole. Alle som bruker menighetens lokaler må følge gjeldende smittevernregler.

For reservasjon ta kontakt med Lisbeth Horn Semb, epost.

Ønsket informasjon: Navn og telefonnummer til kontaktperson, hva slags arrangement det er; type møte  eller om det er privat, samt start- og slutt-tidspunkt.

Alle arrangementer/samlinger skal registreres i kalenderen – utenom møter og gudstjenester på søndager.  Det betyr bønnesamlinger, kveldsgudstjenester, diakoni-samlinger, fredagsklubben, komitemøter mv i menighetens regi må bookes i kalenderen – i tillegg til private arrangementer.