Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tro-i-hjemmet-aspect-ratio-16-9
Tro-i-hjemmet-aspect-ratio-9-16

Tro i hjemmet

Hjemmets innflytelse er sterkere enn menighetens!

På et godt år tilbringer barna omkring 42 søndager i menigheten. Om vi runder av varigheten til én time kan vi anslå at barnet er i kirken 42 timer i året. Dersom barnet i tillegg er med på en barnegruppe kan vi doble og si ca. 84 timer pr. år.

I hjemmet derimot, bruker de vesentlig mer tid. Tar vi bort åtte timer til søvn og åtte timer til arbeid/skole står vi igjen med så mye som 3000 timer pr. år med muligheter til å være sammen (Andernach Johannesen. Hver tid teller. S 31).

Tre tusen timer hvert år! Det er veldig mye mer enn 84 timer.

Det er derfor ikke rart at all forskning viser at barnets foreldre har desidert størst innflytelse på hvorvidt barna deres vokser opp til å bli lærlinger av Jesus eller ikke. Det er med andre ord vi foreldre som har hovedansvaret for å disippelgjøre barna våre!

Som foreldre må vi vite hva vi vil, og vi er uunnværlige når det kommer til å gjøre alle de små valgene i hverdagen som trengs for å gi Jesus videre til barna. Her kan også besteforeldre spille en viktig rolle!

 • Bruk bordbønn/be/takk før måltidene
 • Kveldsbønn (ved sengekanten)
 • Familiegrupper der flere familier med barn samles som en husgruppe
 • Velsigne hverandre, f.eks. når vi går ut døren om morgenen
 • Ukentlig familieandakt/samlingsstund
 • Markere høytidene – jul, pinse, påske, Kristi himmelfart o.l
 • Givertjeneste/fadderbarn og lignende. Lage sin egen misjonsbøsse/godhetsbøsse
 • Åpne og rause hjem for naboer, andre familier, barnas venner og deres foreldre
 • Gjøre noe godt for andre som familie
 • Ha oppgaver i menighetene sammen som familie
 • Teamtur som familie til et misjonsarbeid
 • Dra på familieleir og menighetsweekend sammen

Hvor er barnet i sin vandring med Jesus akkurat nå?

Hvert enkelt barn trenger å få et personlig møte med Jesus for å selv bli en disippel. Barna trenger evangeliet like mye som oss voksne!

Som voksne er det viktig å være bevisste på hvor barna står i forhold til evangeliet og hvordan vi kan hjelpe dem å modnes i sin relasjon med Jesus.

Snakk sammen som foreldre eller besteforeldre om påstandene nedenfor:

 1. Barnet er døpt
 2. Barnet kjenner de sentrale sidene av budskapet i evangeliet
 3. Barnet forstår at det har behov for omvendelse og tilgivelse
 4. Barnet ber Jesus og mennesker om tilgivelse når han/hun har gjort noe galt
 5. Barnet har tatt et bevisst valg om å ha Jesus som sin Herre
 6. Barnet har sin identitet som Guds barn basert på Guds nåde
 7. Barnet gjør valg og prioriteringer ut fra et ønske om å følge Jesus
 8. Barnet snakker med Jesus (ber) og takker Ham, og opplever at Gud snakker tilbake gjennom Bibelen
 9. Barnet synes det er viktig å være sammen med andre kristne

Hva er det viktigste dere trenger å be om for barnet akkurat nå? Hva vil du/dere prioritere å lære barnet i dag?

Ikke alle spørsmålene ovenfor er relevante for alle aldersgrupper, men da kan du/dere reflektere over hvordan dere kan legge til rette for disse punktene og andre viktige punkter dere måtte komme på.

Noen ressurser for hver av de ulike alders-fasene kan du finne her: