Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Forskolebarn-aspect-ratio-16-9
Forskolebarn-aspect-ratio-9-16

4-5 år (førskolebarn)

Hver tid teller

Fra barnet blir født til det fyller atten år er det 216 måneder. Når barnet fyller seks år er allerede 1/3 av den tiden passert. Med andre ord: tida er kort, bruk den godt – for hver tid teller!

«Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» 5 Mos 6,6-7.

Gud utfordrer oss på å dele Hans ord med barna når vi sitter hjemme i sofaen, når vi går tur, ved sengekanten og når vi står opp. Utfordrende ord, men fullt mulige å gjennomføre dersom vi prioriterer rett.

Om morgenen

Velsignelse/bønn over barnet. F. eks før dere går ut av bilen på parkeringsplassen ved barnehagen.

Ved middagstid

Bordbønn/synge for maten. Lese fra en andaktsbok under middagen – f.eks. en dag i uken.

Ute

Benytt hverdags-øyeblikk til å mine barnet på alt det som Gud har skapt, enten dere er i sandkassen, i skogen, på fritidsgården eller «skaper» noe med duploklossene.

Ved sengekanten

Be med barnet (varier mellom faste og frie bønner, be for konkrete behov hos barnet eller noen barnet kjenner, f.eks. de andre barna i barnehagen e.l..

Bla i bibelbøker og syng kristne barnesanger.

Mål for menigheten:

Bygge en god relasjon mellom menighet og hjem. Barna får eierskap til menigheten sin. Alle generasjoner feirer gudstjeneste sammen enkelte søndager og barna kjenner de sentrale bibelfortellingene.

Mulige tiltak:

 • Utdeling 4-års bok
  • Inviter gjerne 4-åringer som ikke er medlemmer av menigheten og tilby bok.
 • Familiegudstjeneste/familiemøte.
 • Alders-tilpasset søndagsskole.
 • Familiekor/Middag & Kor
 • Søndagsskolen Norge: Gullivergjengen, 3-5 år.
  • Klikk her for mer informasjon.
 • Awana Norge: Cubbies, 4-5 år.
  • Klikk her for mer informasjon.