Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Toddler-aspect-ratio-16-9
Toddler-aspect-ratio-9-16

0-3 år (Toddlere)

Å legge det gode grunnlaget

På godt og ondt – vaner foreldre legger seg til i denne fasen kan være vanskelig å endre på senere. Benytt øyeblikkene i hverdagen til å snakke om Guds kjærlighet, at Han har skapt oss, gitt oss Bibelen og at Han vil at vi skal være gode mot hverandre.

 • Lær barnet å snakke med Gud (be)
 • Sørg for at barnet hører bibelhistorier (Guds ord)
 • Prioriter kirken foran hytta! Da signaliserer du for barna at troen er det viktigste i livet ditt. Prioriter å gå på gudstjeneste og søndagsmøter så ofte som menigheten kommer sammen.

Mål for foreldrene:

Å etablere de gode rutinene med å lese, synge og be sammen med barnet

 • Be velsignelsen over barnet
 • Be kveldsbønn
 • Bla i og les bibelbøker
 • Syng kristne barne-sanger

Mål for menigheten:

Formidle at foreldrene betyr desidert mest for barnets trosutvikling og at vi som menighet støtter dem i deres oppdrag med å gi Jesus videre til neste generasjon.

 • Dåpssamtaler
 • Besøk av prest omkring 1 og 2-årsdagen for dåp
 • Mulige arrangement i menighet og hjem:

Kan deles ut:

 • Ved dåpssamtale: barnebibel, velsignelsen på et fint kort, DELKs dåpsbrosjyre o.l.
 • 1-års dag dåp: kort fra menigheten og cd med kristen musikk som passer til alderen
 • 2-års dag dåp: Brosjyre med nedskrevne bønner
 • Awana Norge: Puggles, 2-3 år.
  • Med tema som:
   • Gud har skapt alle ting
   • Vi er skapt i hans bilde
   • Gud er kjærlighet
  • Klikk her for mer informasjon

Se også: