Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Dap-aspect-ratio-16-9
Dap-aspect-ratio-9-16

Dåp

Dåp i DELK

Dåp er en viktig dag for både foreldre, familie og menighet.

Ikke minst er dåpsdagen startpunktet for det kristne livet!

Vi tror at dåpen er «nødvendig til frelse» for der blir «Guds nåde budt fram» (CA art. IX). I det øyeblikket har barnet blitt født på nytt og startet en livslang vandring sammen med Jesus.

Les mer om hva vi får i dåpen på denne temasiden:

Vi ønsker å hjelpe deg som forelder i å skape gode rammer for å gjøre barna dine til lærlinger (disipler) av Jesus helt fra de er født.

I 2018 gjennomførte Jana Magruder og Ben Trueblood en studie der de spurte 2000 protestantiske kirkegjengere som deltok jevnlig på gudstjeneste (minst én gang i måneden) og hadde barn mellom 18-30 år som fremdeles var kristne. Funnet deres kalte de «forutsigelser for åndelig helse» – altså faktorer som påvirker hvorvidt barna beholder relasjonen til Jesus også gjennom ungdoms- og studenttiden. Hvor de seks viktigste faktorene var følgende, i prioritert rekkefølge (Kilde: Jarle Waldemar. En tro som varer, 2019. Side 32-33) :

 1. Bibelen – barn som leste Bibelen regelmessig gjennom oppveksten
 2. Bønn – barn som ba regelmessig gjennom oppveksten
 3. Tjeneste i kirken – barn som bidro regelmessig i kirken gjennom oppveksten
 4. Musikk – barn som lyttet hovedsaklig til kristen musikk
 5. Misjon – barn som reiste på misjonstur
 6. Venner – barnets bestevenn hadde en positiv påvirkning på troen

DELK ønsker å være med å legge til rette for at flere av disse punktene blir en naturlig del av hverdagen til deg og barna/barnebarna dine.

 • Kose-bibelen min
 • Sally Loyd-Jones: «Funnet (Salme 23)»
 • Sally Loyd-Jones: «La det gode skje»
 • Vanessa Carroll:
  • «Noahs ark – klar, ferdig, finn»
  • «David og Goliat – klar, ferdig, finn»
  • «Jona & den store fisken – klar, ferdig, finn»
  • «Julefortellingen – klar, ferdig, finn»
  • «Jesu mirakler – klar, ferdig, finn»
 • Jarle Waldemar: «Barnebibelen min»

Fadderbønn

Kjære Gud.
Takk for at du er med alle
dager og ser bekymringer
og gleder. Takk for dåpens gave og at
vi kan kalles ditt barn.

Takk for …………………………..
Du kjenner han/henne og vet hva
han/hun trenger nå.
La han/henne erfare din trofasthet
og omsorg alle dager.

Vern han/henne mot farer og gi
mot til å ta gode valg.

Foreldrebønn

Kjære Jesus, takk for at du elsker …………………………………
Takk for din omsorg for store og små valg i livet.
Hjelp ………………………………… til å holde fast på din godhet, sannhet og
trofasthet.

Velsignelsen (be den gjerne over barnet hver kveld)

Herren velsigne deg
og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg
og gi deg fred.

Bibelbønn

Må håpets Gud fylle deg med all glede og fred i troen, så du kan bli rik på håp ved Den Hellige Ånds kraft. (Rom 15,13).

Tre trossannheter
du kan formidle til
ditt barn:

• Gud elsker deg
• Gud har skapt deg
• Jesus vil være din
venn for alltid

Morgen

 • Be for barnet og syng for barnet (bruk gjerne noen av sangene i «DELK dåpsressursen» på spotify. Fortell barnet hver morgen at han/hun er elsket av Jesus.

Middag

 • Bordvers/bordbønn. Gjør det til en vane at dere voksne, også under middagene, snakker om tros-relaterte temaer (her kan input-boksen fra FriBu være til hjelp).

Ved leggetid

 • Les en historie fra en barnebibel (gjør ingenting om barnet ikke forstår, handler om å etablere vanen).
 • Be for barnet
 • Syng for barnet