Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

forside2-aspect-ratio-16-9

Temaside for barn og voksne: Dåp

Hva får vi i dåpen? Hvorfor dåp?

Jesus innstifter dåpen

Da Jesus døde og sto opp, fullførte han frelsen. Noen uker senere, rett før Jesus dro opp til himmelen, innstiftet han dåpen. Dåpen ble en inngangsdør til Guds rike. I dåpsbefalingen sa Jesus: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt 28,18-20).

Vi blir døpt når ordene fra Gud er sammen med vannet. Dåpen skjer i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Da er Gud til stede i dåpen med sin Ånd. Det er Gud som gjør noe, ikke vi.

Gud har brukt vann mange ganger for å frelse: Noah i arken, Moses i sivkurven og israelittene som gikk gjennom Rødehavet. Alle gutter skulle omskjæres når
de var åtte dager gamle. Da tilhørte barna Gud. Nå ble dåpen en ny form for omskjærelse (Kol 2,11–12).

Ordet dåp kommer fra det greske ordet baptizo. I Bibelen brukes baptizo både om å bade hele kroppen og å vaske eller rense. Dåp skjer enten ved at hele kroppen dykkes ned i vann, eller ved at deler av kroppen får vann på seg.

Hvem skal døpes?

Når voksne blir Jesu disipler, blir de døpt. Når kristne får barn, inviteres også barna til dåp: På pinsedagen sa Peter at løftet gjelder dere og barna deres (Apg 2,39), og nye kristne ble døpt med alle i sitt hus (Apg 16,15).

Tro og dåp hører sammen. Et lite barn kan ikke forstå, men tro handler om å komme til Jesus – med tomme hender, og helt uten egne prestasjoner. Det er dette Jesus mente da han sa: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det (Mark 10,15). Alle gavene Gud gir i dåpen, gjelder derfor like mye for små barn som for voksne.

Andre bibelvers om dåp

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.

Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.

For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.

I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.

Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Dåp – sju gaver

Tilhøre Gud

Gud satte sitt stempel – sitt merke – på deg da du ble døpt: «Du er min.» Du får tilhøre den treenige Gud og være sammen med ham: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn (Matt 28,19). Gjennom dåpen og troen får vi kalle oss Guds barn. For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus (Gal 3,26).

Den hellige ånd

Bibelen sier at dere skal få Den hellige ånds gave i dåpen (Apg 2,38). Ånden skaper en lyst i oss til å følge Guds vilje og tjene hverandre på forskjellige måter. Derfor handler dåpen også om at himmelen kommer ned til oss, ikke bare at vi skal få komme til himmelen. Den aller største gaven Den hellige ånd gir oss, er troen på Jesus og det han har gjort for oss.

Frelse

Dåpen frelser oss: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt (Mark 16,16). Å bli frelst betyr å bli fri, å bli reddet. Jesus har sonet straffen vår. Dåpen formidler denne gaven, og vi tar imot gaven ved å komme til ham. Slik blir dåpen som at Gud setter ut en redningsbåt og drar oss opp fra sjøen. Om noen slutter å tro, hopper de liksom ut i sjøen igjen. Men redningsbåten er der alltid. Derfor trenger de ikke bli døpt på nytt, men bare be Gud dra seg opp i båten igjen.

Tilgivelse

Gud elsker alle mennesker like høyt, også de som ikke er døpt. Men Bibelen sier at vi er født med synd i oss: Vi var av naturen vredens barn (Ef 2,3). Derfor trenger alle tilgivelse, og det gir han oss i dåpen: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene (Apg 2,38).

Født på ny

Gjennom dåpen blir vi med Jesus i graven, og vi står opp igjen med ham: I dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham (Kol 2,12). Derfor er dåpen et synlig tegn på at Jesus døde og sto opp igjen for alle oss. Den viser også at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Jesus. Bibelen sier at vi blir født på ny i dåpen: Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd (Tit 3,5).

Kledd i Kristus

Klærne våre kan si litt om hvem vi er, og hva vi gjør: Det du har på deg i skibakken, fungerer ikke på stranda. I dåpen får vi Jesus som et slags klesplagg. Da ser Gud på oss som han ser på Jesus – ren og rettferdig. For å vise det har ofte den som døpes, på seg hvite klær. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus (Gal 3,27).

Tilhøre fellesskapet

I dåpen ble du en del av det kristne fellesskapet. Det gjelder fellesskapet i den menigheten du ble døpt i, men du står også sammen med alle kristne på hele jorden. Bibelen kaller fellesskapet én kropp: For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp (1 Kor 12,13).

Utgiver: Trosformidlingskomiteen og Lærerådet i DELK.

Les også