Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

nattverd_forside_nett-aspect-ratio-16-9
nattverd_forside_nett-aspect-ratio-9-16

Temaside for barn og voksne: Nattverd

Nattverd er på mange måter indrefileten av evangeliet. Det Bibelen sier om temaet, kan vi samle i sju «hemmeligheter».

Et mysterium

Jesus innstiftet nattverden da han spiste påskemåltidet med disiplene kvelden før han ble korsfestet. Ordet nattverd er et gammelt ord for kveldsmat.

At brød og vin er Jesu kropp og blod, er ikke så lett å skjønne. Det er rett og slett et mysterium. Men Jesus har sagt det, så da kan vi stole på at det er sant. Når Jesus sier «er», mener han virkelig at noe finnes på ordentlig, akkurat som da han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet».

For hvem?

Alle som tror på Jesus og er døpt, kan komme til nattverd. Barn hører også med. Jesus kommer helt nær oss i nattverden og gir oss sin tilgivelse og styrke for det kristne livet vårt. Nattverden er for den som vil ta imot dette.

Det er opp til de foresatte å avgjøre når barnet skal få nattverd. Når et barn skjønner at det er forskjell på vanlig mat og den maten vi får i nattverden, kan tiden være moden for å forberede barnet på sin første nattverd. Det kan skje ved at foreldrene eller andre voksne snakker med barnet om hva nattverden er og betyr.

Kanskje kan det legges til rette for at en fra eldsterådet kan være sammen med barn og foresatte i en slik samtale.

Denne temasiden kan være til hjelp for både barn og voksne i forbindelse med nattverdsmåltider. Den kan også lastes ned som PDF-brosjyre nederst på siden.

Bibelvers om nattverd

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.»

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms.

Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet, skal leve i all evighet.

Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød.

Ett måltid – sju hemmeligheter

Tilgivelsesmåltid

Gud tilgir syndene våre når vi ber ham om det. Men Jesus sa også at syndene blir tilgitt når vi tar imot hans kropp og blod i nattverden. Brødet og vinen blir et synlig bevis for det — en slags kvittering. Dette gjelder for den som tror på Jesus og tror at brødet og vinen er Jesu kropp og blod. For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt (Matt 26,27).

Minnemåltid

Jesus sa også at vi skulle ta imot nattverd for å huske på ham: Gjør dette til minne om meg (1 Kor 11,24). Vi kan tenke på hvem han er, hva han sa, hva han har gjort, og hva han fortsatt gjør for oss.

Slik som vi feirer jul og gleder oss over Jesu fødsel, og 17. mai for å hylle landet vårt, feirer vi og minnes Jesus hver gang vi kommer til nattverd.

Styrkemåltid

Spiser du sunn mat, blir du sunn og sterk. Men hva hadde skjedd hvis du bare hadde spist godteri og drukket brus? De stoffene du får i deg gjennom maten, bruker kroppen din. På samme måte kan vi tenke om nattverdsmåltidet. Siden vi tar imot Jesu kropp, blir vi preget av den næringen det gir: Hans kjærlighet og sinnelag fyller oss så vi blir styrket med utholdenhet til å gi den videre til andre mennesker. Min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk (Joh 6,55).

Himmelmåltid

Nattverden er også et festmåltid og kan få oss til å tenke på den store festen vi skal få være med på i himmelen. Jesus sier at brødet og vinen fører oss til himmelen: Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag (Joh 6,54).

Bekjennelsesmåltid

De som kommer til nattverd, viser at de tror på Jesus. De gir dermed sitt eget enkle vitnesbyrd: For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer (1 Kor 11,26).

I Bibelen står det at det er bare de som tror, som skal komme til nattverd (1 Kor 11,29).

Takkemåltid

Presten ber takkebønner før og etter nattverden. I innstiftelses-ordene (Matt 26,26–27) hører vi at Jesus også ba en takkebønn. Vi takker for alt det gode Gud gir oss, og aller mest for at han tilgir syndene våre og frelser oss. Derfor kalles også nattverd et takkemåltid.

Fellesskapsmåltid

I nattverden er vi sammen med både Jesus og andre kristne (1 Kor 10,16–17). Her på jorda er det i nattverden Jesus kommer oss nærmest – han blir en del av oss, og vi blir sammen med ham, akkurat som grener på et tre. Det er fint å oppleve dette sammen med andre kristne som er i kirken.

Alterringen ser ut som en del av en ring. Den delen av ringen vi ikke ser, kan minne oss om fellesskapet vi har med troende som ikke er sammen med oss i kirken, og med kristne som er døde.

Utgiver: Trosformidlingskomiteen og Rådsmøtet i DELK.