Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

3BDC0280-1B1E-4A2F-896F-E9DDCB81CDC9-scaled-aspect-ratio-16-9
3BDC0280-1B1E-4A2F-896F-E9DDCB81CDC9-scaled-aspect-ratio-9-16

Ny nattverdsalme: “I brødet og vinen”

På temasiden om nattverd vises hvilke sju hemmeligheter, eller gaver, som ligger i nattverden. De sammenstiller hva Bibelen sier om nattverd. I denne nye nattverdsalmen bli vi tatt med inn i hver av dem.

De sju ulike betydningene av måltidet er tema i hver sine vers. Derfor har salmen sju vers.

Salmen har fått navnet I brødet og vinen og egner seg godt som refleksjon og bønn mens nattverden deles ut. Selv om nattverden mottas i et fellesskap, har teksten et tydelig fokus på den enkeltes personlige forhold til Jesus. Likevel avslutter salmen med å rette oppmerksomheten utover, både til de andre i kirken og til hele den verdensvide kirke.

Terje Simonsen står bak både tekst og melodi. Flere av DELKs prester og noen andre ressurspersoner har vært konsulenter i arbeidet. Noter og tekst kan lastes ned nedenfor. Der kan du også høre Terjes innspilling av salmen.