Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2022-06-Vinnerbidrag-jubileumssangene-1-scaled-aspect-ratio-16-9
2022-06-Vinnerbidrag-jubileumssangene-1-scaled-aspect-ratio-9-16

Jubileumssangene

I anledning 150-årsjubileet for DELK ble det utlyst en lovsangs- og salmekonkurranse. På Sankthansstevnet kunne vinnerne presenteres, og gjennom stevnet fikk vi både fremført og sunget flere av sangene som kom inn.

Komiteen har gjort et solid arbeid med å vurdere alle bidragene som kom inn. Alle bidrag ble anonymisert før de ble vurdert, så man kan trygt si at bidragene som gikk av med prisene, var verdige oppmerksomheten.

Så var det faktisk to sanger som juryen ikke kunne sette over hverandre, og det ble delt ut to førstepriser! Den ene prisen gikk til Terje Simonsen fra Moe kirke med sangen «Fra slekt til slekt». Den andre prisen gikk til Svein Kr. Waale med salmen «Guds menighet skal seire.»

Foto: Privat

Svein Kr. fra Brunlanes er tidligere fylkesordfører i Vestfold og har hatt mange verv, spesielt innenfor kulturfeltet. Han ble oppmerksom på konkurransen, selv om han ikke går i en DELK-menighet til daglig, og bestemte seg for å skrive et bidrag og sende inn. Det er vakkert og godt å oppleve at vi som er kristne møtes og oppmuntrer hverandre på tvers av menighetsgrenser. Det ble en fin symbolikk i at det ble trukket to vinnere ev konkurransen. Én representant fra DELK, og én fra resten av kristen-Norge. Vi følger samme Herre og lovsynger samme Gud! På stevnet fortalte han litt om prosessen og innholdet i salmen.  Vi håper og tror at salmen blir sunget mange ganger i kirkene våre i årene som kommer.

Juryens begrunnelse var: «Det er slitestyrke i en så solid og samtidig lettfattelig tekst i kombinasjon med en enkel, flott og optimistisk melodi. Denne salmen er slitesterk nok til å til å tåle Delks forskjelligheter, generasjoner og framtid. Vårt ønske er at salmen blir brukt i gudstjenester framover i lang tid, og det tror vi at den kan. Vi lot oss begeistre av strukturen i teksten, gjentagelser og bruken av ordparet feire og seire.»

Foto: Privat

Terje Simonsen har vokst opp der Bjerkely kirke og skole ligger i dag, og har vært aktiv i Moe kirke i mange år. Han har vært eldste i menigheten, er meget musikalsk og bidrar med mye god musikk i menigheten. Han har skrevet flere sanger tidligere.

Juryens begrunnelse var: «Dette er en skikkelig jubelsalme som passer svært godt til et jubileum. Sangen har en veldig iørefallende melodi som man blir glad i å synge, og man blir glad av å synge den. Teksten er grundig, og den setter frelsen og gleden over frelsen i et historisk perspektiv og har den treenige Gud i sentrum.»