Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Smaskolen-aspect-ratio-16-9
Smaskolen-aspect-ratio-9-16

6-9 år (1.-4. klasse/småskolen)

Å ha Jesus med i hverdagen

Det aller viktigste i denne fasen av barnets liv (som alle andre faser), er å være til stede for dem når de trenger det. Dette gjelder først og fremst foreldrene, men også menigheten kan spille en viktig rolle.

I skolealder skjer det mye utvikling og de begynner å reflektere ut fra egne erfaringer. Samtidig tenker de ofte veldig konkret. I denne alderen kan de se for seg Jesus med hyrdestav og sauer når de hører at Herren er min hyrde. Det kan være vanskelig å tolke symboler og abstrakte sammenligninger i denne fasen (Waldemar. Tro i hjemmet, side 70). De er ofte opptatt av sant og usant, rett og galt, elsker de konkrete bibelhistoriene, danner seg raskt bilder i hodet og identifiserer seg med personene i historiene.

Barn i denne alderen liker godt å lære gjennom å gjøre. Legg derfor til rette for at barna kan bruke sine gaver og tjene i menigheten!

Viktige fokus:

 • Jesus er den eneste veien til Gud
 • Jeg kan stole på Gud
 • Gud vil at vi skal bli mer lik Jesus
 • Dersom vi synder og ber om tilgivelse, vil Gud tilgi oss
 • Bibelen er Guds ord, som vi kan stole på
 • Hvordan kan jeg ta gode valg
 • Utforskning av Gud, livet og universet

I denne fasen kan både foreldre og menighet hjelpe barna til å ha Jesus med i hverdagen, lære dem sannheter fra Bibelen og hjelpe dem til å ta gode valg.

 • Lese barnebibel eller andaktsbok før leggetid, eller under kveldsmaten.
 • Spør barna om det er noe de ønsker å be over/for, og la dem be med egne setninger dersom de har lyst.
  • Eventuelt hermebønn, forbønn, en kombinasjon av disse e.l.
 • Bordbønn/sang.
 • La barna få se at du leser i Bibelen i stua i hverdagen – da ser de at troen har betydning for deg også utenom helgene.
 • Bruk tid sammen med andre barn og voksne som trenger fellesskap.
 • Be velsignelsen over barnet morgen og/eller kveld.
 • Vær sammen med menigheten søndag formiddag – ikke la dette være oppe til diskusjon! Og regn med at det kommer motstand fra djevelen søndag morgen i form av plutselige krangler med barna og lignende – tilsynelatende ut av ingenting.
 • Få med barna som aktive deltakere i gudstjenesten (eventuelt den delen av gudstjenesten der de ikke er på søndagsskolen).
 • Gi foreldrene ressurser så de kan snakke om tro hjemme.
 • Aldersbestemt søndagsskole
 • Ulike arrangementer: familiekor, familiegrupper, aktivitetsgrupper o.l.
 • Dele ut bok for 1. klassinger for markering av skolestart.
 • Søndagsskolen Norge: Agentklubben, 6-9 år.
  • Klikk her for mer informasjon.
 • Awana Norge: Sparks, 6-9 år.
  • Klikk her for mer informasjon.