Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter

Menigheten har sine gudstjenester og møter vekselsvis i Missingmyra bedehus i Råde og i bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Noen få søndager i året har vi gudstjenester i Langli bedehus i Skiptvet.

Etter alle samlingene søndag inviterer vi til kirkekaffe og sosial samling.

Skyss
Ønsker du skyss til våre samlinger, kan du kontakte:
Reidun Bugge, Rygge tlf. 955 26 535
Leif Brenne, Sarpsborg tlf. 906 32 995

Adresser til våre gudstjenestesteder

Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. Om du kommer E6: ta av i Åsgårdskrysset (avkjørsel nr.10) og kjør riksvei 118 mot Solli. Like forbi rundkjøringen som ligger ca. 300 meter framme, ta inn Missingmyrveien (til høyre).

Bedehuset Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, Rolvsøy. Avkjørsel fra riksvei 109 ved Østfoldhallene, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Langli bedehus, Spydebergveien 40, Skiptvet. Ligger tett ved riksvei 122, vel seks kilometer nord for Skiptvet sentrum.

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv, gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt fellesskap.  Ønsker du å være med i en bibel- og samtalegruppe, ta kontakt med en i eldsterådet.

Bønnetime hver første mandag i måneden kl. 12.00-13.00 i Missingmyra bedehus. Ingen påmelding.

Miss-Mini annenhver uke kl. 17.30-19.30 i Missingmyra bedehus (sammen med Østre Råde Normisjon) for barn fra 4 år til 10 år.
Tweens-lørdag annenhver uke kl. 18.00-20.00 i Missingmyra bedehus (sammen med Østre Råde Normisjon) for barn fra 10 år og oppover.
Ta kontakt med Arnt Johannes Hermansen tlf. 906 47 815
Kalender
26. mai 2022
Østfold menighet 11:00

Kristi Himmelfartsdag Gudstjeneste med nattverd

Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

29. mai 2022
Østfold menighet 11:00

Søndagsmøte

Tale: Leif Paus
Lede: Olav Markussen
Sted: Missingmyra bedehus

5. juni 2022
Østfold menighet 11:00

1. Pinsedag Gudstjeneste med nattverd

Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

6. juni 2022
Østfold menighet 11:00

2. Pinsedag Gudstjeneste med nattverd

Tale: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus

12. juni 2022
Østfold menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Sted: Hauges Minde