Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter

Menigheten har sine gudstjenester og møter vekselsvis i Missingmyra bedehus i Råde og i bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Noen få søndager i året har vi gudstjenester i Normisjonshuset i Halden.

Etter alle samlingene søndag inviterer vi til kirkekaffe og sosial samling.

Skyss
Ønsker du skyss til våre samlinger, kan du kontakte:
Diakon Lillian, tlf. 986 15 488 eller mail: lillian.hakonseth@delk.no

Adresser til våre gudstjenestesteder

Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. Om du kommer E6: ta av i Åsgårdskrysset (avkjørsel nr.10) og kjør riksvei 118 mot Solli. Like forbi rundkjøringen som ligger ca. 300 meter framme, ta inn Missingmyrveien (til høyre).

Bedehuset Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, Rolvsøy. Avkjørsel fra riksvei 109 ved Østfoldhallene, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Normisjonshuset i Halden, Aspeveien 1, på Glenne, like ved Helsehuset/det gamle sykehuset.

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv, gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt fellesskap.  Ønsker du å være med i en bibel- og samtalegruppe, ta kontakt med en i eldsterådet.

Bønnetime hver første mandag i måneden kl. 11.00-12.00 i Missingmyra bedehus. Ingen påmelding.

Søndagsskole: Den ordinære gudstjenesten har en form som kan være krevende for barn. Vi ønsker at barna læres opp i liturgien, men vi har også et regelmessig søndagsskoletilbud for barn under mange av våre samlinger.

MissMini: Barnegruppe for barn i alderen 4–10 år. Gruppen møtes mandager ca. annenhver uke kl. 17.30–19.30 på Missingmyra bedehus. Dette er et samarbeid med Østre Råde Normisjon. Se Facebook (Missmini) for mer informasjon eller ta kontakt med Arnt Johannes på 906 47 815.

Ung Lørdag (UL): Ungdomsgruppe for «tweens og teens» (10-19 år). Gruppen møtes på lørdager ca. tredje hver uke kl. 18.00–21.00 på Missingmyra bedehus (samarbeid med Østre Råde Normisjon). Se Facebook (UL – Ung Lørdag) for mer informasjon. Du kan også kontakte Lillian på 986 15 488 eller sende en e-post til unglordag@proton.me.

Barnefamilier: Ønsker deres familie et fellesskap med andre barnefamilier? Ta kontakt så kan du få en invitasjon til relevante samlinger. Kontaktperson er Lillian med telefon 986 15 488 eller e-post lillian.hakonseth@delk.no.

Kalender
28. juli 2024
Østfold menighet 11:00

Gudstjeneste

Tale: Georg Stensland
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Nattverd
Sted: Missingmyra bedehus

4. aug. 2024
Østfold menighet 11:00

Gudstjeneste

Tale og liturg: Boe Johannes Hermansen
Nattverd
Sted: Missingmyra bedehus

11. aug. 2024
Østfold menighet 11:00

Gudstjeneste

Tale og liturg: Boe Johannes Hermansen
Nattverd
Sted: Missingmyra bedehus

18. aug. 2024
Østfold menighet 11:00

Gudstjeneste

Tale og liturg: Arild Minnesjord
Nattverd
Sted: Hauges Minde

25. aug. 2024
Østfold menighet 11:00

Møte

Tale: Joakim Andreassen
Søndagsskole.
Sted: Normisjonshuset Glenne
Etterfølgende tur til Festningen.