Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter

Menigheten har sine gudstjenester og møter vekselsvis i Missingmyra bedehus i Råde og i bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Noen få søndager i året har vi gudstjenester i Normisjonshuset i Halden.

Etter alle samlingene søndag inviterer vi til kirkekaffe og sosial samling.

Skyss
Ønsker du skyss til våre samlinger, kan du kontakte:
Reidun Bugge, Rygge tlf. 955 26 535
Leif Brenne, Sarpsborg tlf. 906 32 995

Adresser til våre gudstjenestesteder

Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. Om du kommer E6: ta av i Åsgårdskrysset (avkjørsel nr.10) og kjør riksvei 118 mot Solli. Like forbi rundkjøringen som ligger ca. 300 meter framme, ta inn Missingmyrveien (til høyre).

Bedehuset Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, Rolvsøy. Avkjørsel fra riksvei 109 ved Østfoldhallene, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Normisjonshuset i Halden, Aspeveien 1, på Glenne, like ved Helsehuset/det gamle sykehuset.

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv, gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt fellesskap.  Ønsker du å være med i en bibel- og samtalegruppe, ta kontakt med en i eldsterådet.

Bønnetime hver første mandag i måneden kl. 11.00-12.00 i Missingmyra bedehus. Ingen påmelding.

Miss-Mini annenhver uke kl. 17.30-19.30 i Missingmyra bedehus (sammen med Østre Råde Normisjon) for barn fra 4 år til 10 år.
Tweens-lørdag annenhver uke kl. 18.00-20.00 i Missingmyra bedehus (sammen med Østre Råde Normisjon) for barn fra 10 år og oppover.
Ta kontakt med Arnt Johannes Hermansen tlf. 906 47 815
Kalender
4. juni 2023
Østfold menighet 11:00

Møte

Taler: Joakim Andreassen
Sted: Missingmyra bedehus

11. juni 2023
Østfold menighet 11:00

Familiegudstjeneste med nattverd

Taler og liturg: Morten Askjer
Sted: Glenne, Halden

17. juni 2023
Østfold menighet

Sankthansstevne 2023

17.-18. juni på Torp konferansesenter utenfor Sandefjord.

25. juni 2023
Østfold menighet 11:00

Gudstjenste med nattverd

Taler: Sigbjørn Agnalt
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

28. okt. 2023
Østfold menighet

Bibel- og seminarhelg

Lø 28. okt. kl.11.00
Sø 29. okt. kl.17.30
Hva er et menneske verdt?
Sted: Greåker Frikirke
Les mer....