Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

shadow01_Kontakt_3f67ced59f_5d2f4009a4-aspect-ratio-16-9

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Menigheten ledes av et eldsteråd, bestående av prest og to eldste.

Prest: Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, 1640 Råde,
tlf. 99 61 28 22,  epost

Eldste: Olav I. Markussen
tlf. 46 47 43 71, epost

Eldste: Karstein Sletteng
tlf. 45 86 65 16, epost

Vikarprest: Ragnar Andersen, Tune,
tlf. 69 14 43 08 / 94 25 57 41, epost

Ta kontakt med en i eldsterådet om du ønsker besøk, forbønn, sjelesorgsamtale, skriftemål og/eller salving og forbønn ved sykdom. Ønsker du å være med i en bibel- og samtalegruppe, ta også kontakt.

Adresser til våre gudstjenestesteder

Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. Om du kommer E6: ta av i Åsgårdskrysset (avkjørsel nr.10) og kjør riksvei 118 mot Solli. Like forbi rundkjøringen som ligger ca. 300 meter framme, ta inn Missingmyrveien (til høyre).

Bedehuset Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, Rolvsøy. Avkjørsel fra riksvei 109 ved Østfoldhallene, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Langli bedehus, Spydebergveien 40, Skiptvet. Ligger tett ved riksvei 122, vel seks kilometer nord for Skiptvet sentrum.

Skyss

Ønsker du skyss til våre samlinger, kan du kontakte:
Reidun Bugge, Rygge tlf. 95 52 65 35
Leif Brenne, Sarpsborg tlf. 90 63 29 95