Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

10ar-DSC_5870-scaled-aspect-ratio-16-9
10ar-DSC_5870-scaled-aspect-ratio-9-16

Om Østfold menighet

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872.

Vi er en menighet for personer bosatt i Østfold og omland. Menigheten ble etablert 29. august 2010 og ledes av et eldsteråd, bestående av prest Boe Johannes Hermansen, eldste Olav I. Markussen og eldste Karstein Sletteng.

Menigheten har sine gudstjenester og møter vekselsvis i Missingmyra bedehus i Råde og i bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Noen få søndager i året har vi gudstjenester i Langli bedehus i Skiptvet.