Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Om Østfold menighet

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872.

Vi er en menighet for personer bosatt i Østfold og omland. Menigheten ble etablert 29. august 2010 og ledes av et eldsteråd, bestående av prest Boe Johannes Hermansen.

Menigheten har sine gudstjenester og møter vekselsvis i Missingmyra bedehus i Råde og i bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Noen få søndager i året har vi gudstjenester i Normisjonshuset i Halden.