Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Visjon og verdier

I Jesus

Vi vil være en menighet – som en del av den verdensvide kirke – hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Vi ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse.

For hverandre

Samtidig vil vi være et fellesskap som kan være et åndelig hjem og bety mye for hver enkelt. Også her er det avgjørende at alle aldersgrupper og alle natur- og nådegaver får spille sammen i et åpent og godt fellesskap.

Ut i verden

Dessuten ønsker vi å forkynne og formidle det kristne budskapet – gjennom ord og handling – videre, både i vårt land og like til jordens ender. Derfor vil vi ha fokus på misjon og diakoni.