Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nore-1-1-aspect-ratio-16-9
Nore-1-1-aspect-ratio-9-16

Nore menighet

Velkommen til Nore menighet i Numedal. Vi samles i Fredheim kirke (bygget i 1907-1908), som ligger litt syd for Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Gudstjenester avholdes jevnlig og begynner kl. 11.00 om ikke annet er oppgitt.

Program for høsten 2023

  • 6. august: Gudstjeneste med nattverd ved Morten Askjer. Ofring til menighetens arbeid.
  • 10. september: Gudstjeneste med nattverd ved Morten Askjer. Ofring til prestetjenesten.
  • 15. oktober: Fellesmøte med pinsemenighetene i Veggli og Uvdal med fokus på det jødiske folk. Ofring til Den norske israelsmisjon.
  • 26. november: Gudstjeneste med nattverd ved Håkon Valen-Senstad. Ofring til menighetens arbeid.
  • 26. desember: Gudstjeneste med nattverd ved Bertil Andersson. Ofring til prestetjenesten.
©norgeskart.no

Her finner du oss

 

Besøksadresse: Øygardsvegen 53 Rødberg. Kirken ligger like inntil Rv 40 ved Sporan syd for Rødberg og hovedadkomsten er fra Tunnhovdveien. Se kart.

 

Postadresse: Nore menighet V/Morten Askjer, Tykkemarkveien 3, 3174 Revetal

 

©norgeskart.no

 

Ny leder i menigheten

Bjørn Lauritzen er valgt som nye eldste i Nore menighet etter flere år uten eldstebror i menigheten. Bjørn fungerer i tjenesten allerede, men blir formelt innsatt vinteren 2022. Bjørn Lauritzen er oppvokst i Mjøndalen. Han er utdannet som lektor i realfag og har arbeidet i videregående skole, bl.a. Gjennestad videregående skole og Kvitsund Gymnas. De siste yrkesaktive årene arbeidet han med lærerutdanning på Universitet i Sørøst-Norge. Nå er han AFP-pensjonist og bosatt på Geilo. Han sitter i landsstyret i Den Norske Israelsmisjon, og er aktiv som fritidsforkynner både for DELK og for Israelsmisjonen.

Bjørn vil sammen med prest Morten Askjer utgjøre menighetens eldsteråd og styre.

Kontakt oss

Morten2-aspect-ratio-35-40

Morten Askjer

Menighetsprest
917 37 207
Bjorn-Lauritzen-aspect-ratio-35-40

Bjørn Lauritzen

Eldstebror
994 69 562

Foto øverst på siden er fra Fredheim kirke i Nore. Fotograf: Boe Johannes Hermansen.