Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Morten Askjer

Bjerkely menighet, 15. januar, 2023