Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bli med

Du trenger menigheten og menigheten trenger deg! DELK-Nord ønsker å gi deg kristent fellesskap som kan bety mye for den enkelte. Vi trenger en tydelig forkynnelse som kan gi oss hjelp til tro og liv. Som kristne er vi aldri alene, men hører til fellesskapet om Guds ord og sakramentene.

Velkommen til å ta kontakt!