Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

nordlys-scaled-aspect-ratio-16-9

Velkommen til Delk Nord

I Jesus     For hverandre     Ut i verden

DELK Nord ble tatt opp som fullverdig menighet i DELK på hovedstyrets møte i april 2020. Menigheten samles regelmessig i LHL-huset på Storslett i Nordreisa kommune, men har også samlinger ellers i Troms og Finnmark.

Matt. 11:28