Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Brukere

Slik legger du til nye brukere

Opprett en ny bruker

For å opprette en bruker må du ha en gyldig epostadresse. Brukere opprettes med et unikt alfabetisk brukernavn og epostadresse.

Velg rolle Redaktør.

VIKTIG! Husk å markere for å opprette bruker UTEN å sende epost.

Når brukeren er opprettet finner du vedkommende etter det alfabetiske brukernavnet. Åpne brukeren, og klikk på knappen «angi nytt passord» – kopier passordet som systemet genererer.

Under feltet Seksjoner velger du den eller de hovedseksjonene brukeren skal ha tilgang til.

Husk å opprette et SIKKERT passord – det er svært viktig for nettverkets trygghet at alle passord markerer grønt i sikkerhetssjekken når passord opprettes!