Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Farger

Her finnes en samlet oversikt over DELK sin fargeprofil og tilhørende fargekoder.

Designprogrammet for DELK består av en rekke farger, som er tilpasset slik at helheten både blir variert og sammenhengende. Den blå DELK-fargen er reservert for DELK, den grønne menighetsfargen for menigheter, og de øvrige fargene kan brukes fritt av skoler og prosjektsider.

Mørk:
HEX 20283e
RGB 32 40 63
CMYK 89 81 47 51
Normal:
HEX 2b497b
RGB 43 73 123
CMYK 95 79 24 9
70%:
HEX 6b80a3
RGB 107 128 163
CMYK 64 46 49 1
50%:
HEX 9fadc3
RGB 159 173 195
CMYK 38 26 12 0
30%:
HEX bfc8d7
RGB 191 200 215
CMYK 29 24 7 3
15%:
HEX dfe4ec
RGB 223 228 235
CMYK 11 6 3 0
5%:
HEX f0f2f6
RGB 240 242 246
CMYK 4 3 1 0
Mørk:
HEX 193c3f
RGB 26 60 63
CMYK 87 58 59 50
Normal:
HEX 246f6b
RGB 36 111 107
CMYK 85 38 56 17
70%:
HEX 64a0a1
RGB 107 128 163
CMYK 64 46 49 1
50%:
HEX 9bc2c2
RGB 159 173 195
CMYK 38 26 12 0
30%:
HEX bcd6d6
RGB 191 200 215
CMYK 29 24 7 3
15%:
HEX deebeb
RGB 223 228 235
CMYK 11 6 3 0
5%:
HEX eff5f5
RGB 240 242 246
CMYK 4 3 1 0
Mørk:
HEX 4c191a
RGB 76 25 26
CMYK 42 85 75 64
Normal:
HEX 9a2739
RGB 154 39 57
CMYK 26 96 76 21
70%:
HEX b86875
RGB 184 104 117
CMYK 25 69 42 3
50%:
HEX d19ea6
RGB 209 158 166
CMYK 16 42 23 0
30%:
HEX e1bec3
RGB 225 190 195
CMYK 10 27 14 0
15%:
HEX f0dfe1
RGB 240 223 225
CMYK 4 12 6 0
5%:
HEX f8f0f1
RGB 248 240 241
CMYK 2 5 2 0
Mørk:
HEX 723b12
RGB 114 59 18
CMYK 36 75 100 41
Normal:
HEX c16e31
RGB 193 110 49
CMYK 20 64 100 6
70%:
HEX d49a6f
RGB 212 154 111
CMYK 16 42 63 1
50%:
HEX e3bea2
RGB 227 190 162
CMYK 10 26 37 0
30%:
HEX ecd3c1
RGB 236 211 193
CMYK 6 16 22 0
15%:
HEX f6e9e0
RGB 246 233 224
CMYK 2 7 10 0
5%:
HEX fbf5f0
RGB 251 245 240
CMYK 1 3 4 0
Mørk:
HEX 345030
RGB 52 80 48
CMYK 76 44 88 43
Normal:
HEX 418542
RGB 65 133 66
CMYK 78 25 100 10
70%:
HEX 7aaa7b
RGB 122 170 123
CMYK 57 16 66 1
50%:
HEX a9c8aa
RGB 169 200 170
CMYK 36 8 39 0
30%:
HEX c6dac6
RGB 298 218 198
CMYK 23 4 25 0
15%:
HEX e3ede3
RGB 227 237 227
CMYK 11 2 11 0
5%:
HEX f2f6f2
RGB 242 246 242
CMYK 4 1 4 0
Mørk:
HEX 2c1c38
RGB 55 28 56
CMYK 81 88 46 56
Normal:
HEX 493177
RGB 73 49 119
CMYK 87 98 19 7
70%:
HEX 806fa0
RGB 128 111 160
CMYK 56 62 12 1
50%:
HEX ada2c2
RGB 173 162 194
CMYK 32 35 7 0
30%:
HEX c8c1d6
RGB 200 193 214
CMYK 20 22 5 0
15%:
HEX e4e0eb
RGB 228 224 235
CMYK 9 10 2 0
5%:
HEX f2f0f5
RGB 242 240 245
CMYK 4 4 1 0

Det er valgt en litt annen nyanse på farger og profil på nettsidene til DELK tilpasset digitale flater på desktop og mobil. Utenom nettsidene benyttes fargene ovenfor.

Har du spørsmål om bruk eller trenger hjelp kan du ta kontakt med hovedkontoret.