Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

pexels-pixabay-277593-scaled-aspect-ratio-16-9
pexels-pixabay-277593-scaled-aspect-ratio-9-16

Hovedmeny

Hovedmenyen er nettstedets nav for navigasjon!

Hovedmenyen redigeres på toppseksjonen din, under innstillinger.

Menyen har en fast struktur – over tre spalter på desktop.

Spalte en inneholder informasjon om virksomheten – strukturert med ett hovedmenypunkt ( om virksomheten eller tilsvarende)  og et valgfritt antall seksjoner fra nivå 2. Disse skal på ulikt vis formidle informasjon om virksomheten.

Spalte 2 og 3 inneholder faste ‘temaer’ per menypunkt – hvor du knytter punktet opp mot seksjonen som matcher temaet.

Avhengig av om du administrerer en skole eller menighet er det også faste menypunkter (podkast, kalender, lenke til DELK o.l) som alltid er i menyen.