Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Grafisk design i DELK

Her følger en oversikt over fonter, farger og logoer for DELK, menigheter og skoler. Det finnes også beskrivelser av bruksområder og nyttige lenker.

Dersom du skal bruke grafiske elementer for DELK, skolene eller menigheter finner du lenker til dette under. Der finner du også en beskrivelse av hvordan dette skal brukes og retningslinjer.

Har du spørsmål om bruk av logoer eller andre grafiske elementer, så ta kontakt med hovedkontoret. Brevmaler, presentasjonsmaler ol. kan hovedkontoret også hjelpe til med å fremskaffe.

Skal det settes opp skilt med logo eller lignende ønsker vi at disse følger den grafiske profilen. Ta kontakt med hovedkontoret om dere trenger bistand til dette.

Torgeir-scaled-aspect-ratio-35-40

Torgeir Døvik

Administrasjonsleder, DELK
48272792

Den grafiske profilen til DELK ble sist godkjent i hovedstyret 24. januar 2023. Den er identisk med den profilen DELK har hatt siden 2014, bortsett fra et unntak som er tatt inn ved bruk av logo og farger på nettsidene.