Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Filopplasting

Dersom du skal presentere dokumenter kan du benytte filopplastingskomponentet.

Filopplasteren har støtte for et ubegrenset antall filer per blokk, så du kan gruppere filene dine slik det er hensiktismessig.

Det er verdt å notere seg at den eksponerer filnavnet i visningen – det er derfor en god idé å påse at filen har et forståelig og lesbart filnavn.

Du kan endre filnavnet etter at filen er lastet opp til mediebiblioteket – ved å endre teksten som er markert med blått i bildet til venstre.

Dette er filer du kan laste ned

Her kan du skrive en kort beskrivelse av filene som du legger til nedenfor.