Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Forkorte URL

Nettadressene kan bli ganske lange. Her ser du hvordan du kan forkorte dem. Du kan også tilpasse dem til virksomhetens domene.

Eksempel

Adressa:

https://www.delk.no/ryenberget-skole/for-elever-og-foresatte-ryenberget-skole/fritak-for-vurdering-med-karakter-i-sidemal-4

skal forkortes til:

https://www.delk.no/ryenberget-skole/fritak

  1. Logg deg på WordPress og åpne artikkelen som har for lang adresse.
  2. Klikk Permalink Manager.
  3. Sett Auto-update «Current URI» til No.
  4. Plasser markøren i feltet Current URI.
  5. Slett alt UNNTATT ryenberget-skole/ .
  6. Legg til fritak etter ryenberget-skole/ .
  7. Klikk Oppdater.

Opplyse om domenetilpasset URL

Virksomheter som har eget domene, kan erstatte f.eks. «https://www.delk.no/granly-skole» med «granlyskole.no» når de oppgir lenke til en underside.

I noen sammenhenger er selve URL-en viktig. Det er lettere å huske granlyskole.no/sok-skoleplass enn https://www.delk.no/granly-skole/sok-skolepass/.

Forsikre deg om at forkortelsen virker før du kringkaster den.