Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibelgruppe-aspect-ratio-16-9

Bibel og kveldsmat

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirken. Det kan bli sang, musikk og kanskje dikt. Til slutt blir det eventuelt spørsmål og samtale.

Det blir satt stor pris på disse samlingene, og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har sluttet som prest i fast stilling og er blitt pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Sammen med ektefelle Toril driver han Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.

Vinteren og våren 2024 er disse kveldene satt opp, alle fra kl 19.00:
21. mars – 16. april – 15. mai