Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fors_1-2-scaled-aspect-ratio-16-9
Fors_1-2-scaled-aspect-ratio-9-16

Om Horten menighet

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten.

Menigheten er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider. Her kan du lese om kirkesamfunnets trosgrunnlag. Vi holder til i Langgata kirke og er en menighet for Horten og omland. Det er gudstjenester eller møter stort sett hver søndag.