Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lederskap og ansatte

Du er velkommen til å ta kontakt. Vår prest og andre kontaktpersoner kan nås via telefon eller e-post.

ErlingR-aspect-ratio-35-40

Erling Rantrud

Menighetsprest
916 42 047

Menighetsstyret:
– Prest Erling Rantrud
– John L. Ludvigsen, leder, tlf: 920 17 522, epost: john@ludvigsen.no
– Torill Askjer, tlf: 975 86 692, epost: torill.askjer@gmail.com
– Tor P, tlf: 994 15 835, epost: tpersk@yahoo.no
– Arne Brekke, tlf: 971 69 928, epost: arne.brekke@sf-nett.no

Diakonikontakt: Inger Anette Perskaas, tlf: 959 02 404,
epost: ipersk@yahoo.no

Musikk/sang:
– Torill Askjer – se over

Formiddagstreff:
– Gunnar Borge, tlf: 970 91 352, epost: borgegunnar@gmail.com

Misjonskontakt:
– Inger Anette Perskaas, tlf: 959 02 404, epost: ipersk@yahoo.no

Delk-forlaget/boksalg:
– Gunnar Borge – se over

Utleie/eiendomsutvalg:
– Per Solberg, tlf: 958 02 219, epost: pesolb2@online.no

Nettredaktør:
– Roald Bjaanes, tlf: 997 37 268, epost: roaldbjaanes@gmail.com
Ansvarlig redaktør:
– John L. Ludvigsen – se over