Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kontaktinformasjon

Prest: Erling Rantrud, tlf: 916 42 047, epost: erling.rantrud@delk.no

Leder for menighetsstyret:
– John L. Ludvigsen, tlf: 920 17 522, epost: john@ludvigsen.no

Se ellers menypunktet «Lederskap og ansatte«.