Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

DSC03048_c-2-scaled-aspect-ratio-16-9
DSC03048_c-2-scaled-aspect-ratio-9-16

Påske, vår og forsommer i Horten menighet

Her finner du oversikt over vårens gudstjenester og møter i Horten menighet. Se også kalenderen for gudstjenester, møter og hverdagsaktiviteter.

– Søndag 10. april kl 11.00 – palmesøndag: Vår årlige tur til menigheten i Østfold. Felles gudstjeneste med nattverd i Hauges Minde, Rolvsøy, Fredrikstad. Prest Boe Johannes Hermansen er liturg og predikant.
I denne samlingen deltar også Bjarte Tidemann Andersen, gastrokirkurg og initiativtaker til Stiftelsen Tesfa, en norsk stiftelse som vil gi håp til pasienter i lavinntektsland, med spesielt fokus på Etiopia.

– Skjærtorsdag, 14. april kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekker er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist og det er ofring til Blå Kors Horten.

– Langfredag, 15. april kl 08.30: Langfredagsmøte. Jesu lidelseshistorie gjennom tekster, salmer og musikk. En bibelgruppe har ansvaret for samlingen. Roald Bjaanes er organist.

– 2. påskedag, 18. april kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Minnemarkering. Det er ofring til prestetjenesten.

– Søndag 24. april kl 11.00 – 2. søndag i påsketiden: Søndagsmøte. Tale ved Emil Simonsen. Helen Thorvaldsen spiller.
Emil er leder for DELK Ung og dermed et sentralt bindeledd for ungdomsgruppene i menighetene, DELK Ungdomsråd og mot DELK sentralt. Det er naturlig at dagens kollekt går til DELK Ung.

– Søndag 1. mai – ingen samling i Langgata kirke.

– Søndag 8. mai kl 11.00 – 4. søndag i påsketiden: Søndagsmøte. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 15. mai kl 11.00 – 5. søndag i påsketiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs skoledrift.

– Søndag 22.mai kl 18.00: Hauge-kveld med David Gjerp, Rolf Ekenes og Lars Inge Magerøy.
David Gjerp er tidligere domprost i Tønsberg domkirke.

Han vil fremføre en teatermonolog med tittelen «Hans Nielsen Hauge – Kallet – Kampen – Kraften.»
Rolf Ekenes er prest og tidligere tilsynsmann i DELK og godt kjent for menigheten i Horten.

Han har et innslag som han har kalt «Skråblikk på Hauge.»
Lars Inge Magerøy

er tidligere sokneprest i Enebakk, og han vil bidra med temaet «Gåten Hans Nielsen Hauge».

– Torsdag 26. mai kl 11.00 – Kristi himmelfartsdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.

– Søndag 29. mai kl 11.00 – søndag før pinse: Søndagsmøte. Bjørn Lauritzen taler, og Harald Claudius spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 5. juni kl 18.00 – pinsedag: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Hildegunn Brekke er klokker og tekstleser, Ranja Askjer synger solo, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Det er ofring til prestetjenesten.

– Mandag 6. juni kl 11.00 – 2. pinsedag: Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd i Nasjonalparken, Borre.

– Søndag 12. juni: Ingen samling i Langgata kirke.

– Søndag 19. juni kl 11 – 2. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale og musikk ved Alf Henrik Engen.

– Fredag, lørdag og søndag 24. – 26. juni: «Gå derfor ut!». Sankthansstevnet på Gjennestad med feiring av DELKs 150 års jubileum. Oppstart fredag ettermiddag og fortsetter gjennom helgen med møter, seminarer, konserter og uformelle samvær og måltider. Det er egne opplegg for barn og for ungdom. Program: Velkommen til jubileumsstevnet på Gjennestad 24.-26. juni – DELK
Søndag kl 11.00 er det gudstjeneste med nattverd ved tilsynsmann Bertil Andersson.