Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hortenskanalen-Astrid-aspect-ratio-16-9
Hortenskanalen-Astrid-aspect-ratio-9-16

Sommeren 2022 i Horten menighet

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke denne sommeren

 • Søndag 10. juli kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Ragnar Andersen: AVLYST pga sykdom!
  Alternativer:
  – Bjerkely kirke, Undrumsdal, kl 11: Felles gudstjeneste med nattverd v/prest Rolf Ekenes.
  – Hauges Minde, Rolvsøy i Østfold: Gudstjeneste med nattverd v/prest Boe Johannes Hermansen.
 • Søndag 17. juli kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Georg S.
  Harald Claudius spiller, og det er kollekt til DELKs skoledrift.
 • Søndag 24. juli kl 11.00: Felles gudstjeneste i Granly kirke, Eik, Tønsberg. Prest Morten Askjer er liturg og predikant.
 • Søndag 31. juli kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
 • Søndag 7. august: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 14. august kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken, og det er ofring til prestetjenesten.
 • Søndag 21. august kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved prest Ragnar Andersen fra Østfold menighet. Alf Henrik Engen spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.
 • Søndag 28. august kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Karsten Grytnes. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
 • Søndag 4. september kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Olaf Engestøl. Knut Grytnes er klokker og Inger Annette Perkaas leser tekstene. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.