Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vinter-scaled-aspect-ratio-16-9
Vinter-scaled-aspect-ratio-9-16

Vinter 2023 i Horten menighet

Dette skjer i Langgata kirke denne vinteren:

 • Søndag 1. januar kl 11.00 – nyttårsdag/Jesu navnedag: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Kirkens Nødhjelp.
 • Søndag 8. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs barne- og familiearbeid.
 • Søndag 15. januar: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 22. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Blå Kors Horten.
 • Søndag 29. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Granly menighet, Peter Johansen. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.
 • Søndag 5. februar kl 18.00 – såmannssøndag: Felleskirkelig møte i Inspire-kirken/ Misjonsmenigheten.
 • Søndag 12. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Søndagsmøte. Helene Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til Bibelselskapet.
 • Søndag 19. februar kl 11.00 – fastelavnssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Telemark menighet, Fred Arve Fahre. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til prestetjenesten.
 • Søndag 26. februar: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 5. mars kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Bjerkely menighet, Morten Askjer. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken, og det er ofring til DELKs skoledrift.
 • Søndag 12. mars kl 11.00 – 3. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
 • Søndag 19. mars kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til Søndagsskolen Vestfold krets.
 • Søndag 26. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Delk Nord menighet, Henning Alsaker. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.
 • Søndag 2. april kl 11.00 – palmesøndag: Felles gudstjeneste med Østfold menighet i Hauges Minde, Råde/Fredrikstad ved prest Boe Johannes Hermansen.

Dette skjer i kirken på hverdager denne vinteren og våren:

Bibel og kveldsmat – bibelundervisning ved prest Ulf Asp: 8. februar – 22. mars – 3. mai.

Formiddagstreff – sosial samling kl 11.30 – 14.00:
22. februar – 8. mars – 29. mars – 19. april – 10. mai – 31. mai.

Misjonsgruppe
Følgende kvelder er satt opp, alle fra kl 19:
6. februar – 6. mars – 3. april – 8. mai.

Tidebønn og tekstlesning kl 19.00:
16. februar – 16. mars – 13. april.

Bildet: Maleri «Vinterlandskap» av Astrid Bjaanes