Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_5583-2-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_5583-2-scaled-aspect-ratio-9-16

Vinter i Langgata kirke 2022

Slik ser vintersøndagene ut i Horten menighet:

– Søndag 2. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte med tale av Gunnar Borge. Harald Claudius spiller. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

– Søndag 9. januar kl 11.00 – 2. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte ved Tor og Inger Anette Perskaas. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 16. januar: Ingen samling i Langgata kirke.

– Søndag 23. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest, Erling Rantrud. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.

– Søndag 30. januar kl 11.00 – 5. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte med tale av Tore Slettvik. Harald Claudius spiller.
Tore Slettvik er kjent for menigheten vår. Han var lærer og skoleleder på Langgata skole 1986-1996, bor i Tønsberg og er eldste i Granly menighet.
Han er nå skolekonsulent i DELK og har i tillegg funksjon som adm.konsulent på Bjerkely og Moe skoler.
Da er det ganske passende at dagens kollekt går til DELKs skoledrift!

– Søndag 6. februar kl 11.00 – 6. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste ved prest Ragnar Andersen. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs ungdomsarbeid.
Ragnar Andersen tilhører Østfold menighet. Han er teologisk utdannet, har vært prest i i Nord-Norge i mange år, deretter forskning og doktorgrad ved MF på 2000-tallet. Han er pensjonist, men bidrar ennå som prest i DELK.

– Søndag 13. februar kl 18.00 – såmannssøndag/BIBELDAGEN: (Felleskirkelig samling i Sentrumskirken). AVLYST.

– Søndag 20. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Søndagsmøte. Forsangergruppa har ansvaret for samlingen. Kollekt til driften ved Bondal fjellstue.

– Søndag 27. februar kl 11.00 – fastelavnssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til prestetjenesten.

– Søndag 6. mars kl 11.00 – 1. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 13. mars kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Søndagsmøte ved familien Halvorsen fra Bjerkely menighet. Heidi Halvorsen spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 20. mars: Ingen samling i Langgata kirke.

– Søndag 27. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Bergen menighet, Jan Bygstad. Alf Henrik Engen er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.

– Søndag 3. april kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 10. april kl 11.00 – palmesøndag: Vår årlige tur til menigheten i Østfold. Felles gudstjeneste med  nattverd i Hauges Minde, Rolvsøy, Fredrikstad. Prest Boe Johannes Hermansen er liturg og predikant.
I denne samlingen deltar også Bjarte Tidemann Andersen, gastrokirkurg og initiativtaker til Stiftelsen Tesfa, en norsk stiftelse som vil gi håp til pasienter i lavinntektsland, med spesielt fokus på Etiopia.