Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibel-aspect-ratio-16-9

Bibelgrupper

Menigheten som sogner til Langgata kirke, har flere bibelgrupper i gang.

Disse samles ca. hver tredje uke. Deltakerne har møter på omgang i sitt eget hjem, alternativt i kirkestua.

Gruppene har også ansvar for gjennomføring av noen søndagsmøter i kirken. Ønsker du å være med i bibelgruppe, så ta kontakt med menighetsstyret.