Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjon-3-Kornaker-aspect-ratio-16-9
Misjon-3-Kornaker-aspect-ratio-9-16

Misjonsgruppe

Menigheten har en aktiv misjonsforening som møtes første mandag i måneden i vårhalvåret og hver 14. dag om høsten, frem til julemesse i november/desember.

Kveldene starter med håndarbeid og aktiviteter med tanke på messa. Så leses hilsener fra misjonærene våre, det er sang, Guds ord og forbønn. Kvelden avsluttes med kveldsmat.

Ønsker du å komme på disse kveldene, er du hjertelig velkommen!
Følgende kvelder er satt opp vinter/vår 2023, alle fra kl 19:
6. februar – 6. mars – 3. april – 8. mai.

Det praktiske siktemålet med arbeidet disse kveldene er en salgsmesse i månedsskiftet november-desember.
Inntektene vil gå til DELKs misjonsprosjekter.

Kontaktperson lokalt er Grete Ludvigsen, tlf: 452 71 246, epost: grete@ludvigsen.no

Via lenken under vil du finne mer om DELKs misjonsengasjement.