Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Paskemaltid-2023-scaled-aspect-ratio-16-9
Paskemaltid-2023-scaled-aspect-ratio-9-16

Skjærtorsdag i Langgata kirke

Påskemåltid på skjærtorsdag

Vi minnes innstiftelsen av nattverden. Dette skjer skjærtorsdag kveld kl 18.00 i Langgata kirke. Vår prest, Erling Rantrud, leder oss gjennom måltidet.

Pga matservering er det behov for påmelding, sms til 91642047 eller 95902404.

Velkommen!