Kalender

Okt - 2020

23 Okt
Rådsmøtet
Kl. 17:45
Strand leirsted, Sandefjord.

Kl. 17:45-21:00
Åpen del for tilhørere.

Temaer som tas opp er:
Samlivsetikk
Ledertrening og ungdomsarbeid.
Israel i forkynnelsen

Vi ønsker alle hjertelig velkomne.
28 Okt
DELK Kirkeforum - Moe kirke i Sandefjord
Kl. 19:00
'Bioteknologi og menneskeverd under press.'
Åpent temamøte med lege og professor Ola Didrik Saugstad.
[ Les mer ]

Nov - 2020

05 Nov
DELK Kirkeforum - Ryenberget kirke i Oslo
Kl. 19:00
'Bioteknologi og menneskeverd under press.'
Åpent temamøte med lege og professor Ola Didrik Saugstad.
[ Les mer ]