Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Julesangaften med andakt