Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonsgudstjeneste med nattverd