Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste med nattverd og skriftemål